Wave of Tomorrow

Wave of Tomorrow laat ontwikkelingen in de kunst, (digitale) cultuur en maatschappij zien die morgen een belangrijke rol spelen. Wave of Tomorrow stimuleert het verleggen van artistieke grenzen door cross-overprojecten op te zetten. Ze treden op als kenners en verkenners van beeldende- en nieuwe media kunst, met een nadruk op play, interaction en gamedesign. Terugkerende inhoudelijk thema’s zijn (stedelijke) ontwikkelingsgebieden, sociale interactie en cultureel erfgoed. Voor SHINE, en dan vooral het filmprogramma, werkt Wave of Tomorrow samen met Annemarie Roefs (ZuiderZin) en Erik van Drunen.

Wave of Tomorrow shows developments in art, (digital) culture and society which play an important role tomorrow. Wave of Tomorrow encourages pushing artistic boundaries by creating crossover projects. They act as experts and scouts of visual and new media arts, with an emphasis on play, interaction and game design. Returning substantive themes are (urban) development areas, social interaction and cultural heritage. The program of SHINE was developed by Wave of Tomorrow and, particularly the film program, with Annemarie Roefs (ZuiderZin) and Erik van Drunen.